Poradnia prawna

Reklama

Druga możliwość: skorzystaj z porady kompetentnego prawnika

Czujesz się oszukany, denerwują Cię ciągłe połączenia anonimowych osób? Masz już dość dokuczliwych ofert telemarketerów? Trzeba przyznać, że osoby znajdujące się w podobnej sytuacji nie mają łatwego życia. Tym bardziej, że firmy zajmujące się telemarketingiem specjalizują się w coraz bardziej wyrafinowanych sposobach dojścia do potencjalnych klientów. Uporczywy marketing telefoniczny nabiera niejednokrotnie wyraźnie zabarwienia perfidnego oszustwa i naciągania. W podobnej sytuacji nasuwa się pytanie, czy firmy prowadzące telemarketing mogą do tego celu wykorzystywać dane zawarte w książce telefonicznej. Pomocne w wyjaśnieniu tego zagadnienia okażą się ustawy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy administrator tych danych spełni jeden z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W myśl tej ustawy wykorzystywanie danych osobowych zawartych w źródłach ogólnie dostępnych (np. w książce telefonicznej) jest zgodne z prawem. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy nie narusza ono podstawowych praw i wolności osoby, do której dane się odnoszą.

Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje służące identyfikacji osoby fizycznej. Odnośnie korespondencji reklamowej ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) chroni przed komercyjnym spamem. Art. Art. 10. ust. 1 tej ustawy zakazuje przesyłanie niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej). Naruszenie tego zakazu na podstawie art. 24 ustawy podlega karze grzywny. Ściganie wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej nie jest prawnie dopuszczalne i oznacza naruszenie przepisów o ochronie konsumentów.
Pomocne mogą okazać się wskazówki zamieszczone na stronie serwisprawa.pl.

Możesz ponadto skorzystać z bezpłatnego forum prawnego. Jako przykład moze posłużyć serwis forumprawne.org czy też e-prawnik.pl. Znajdziesz tu bezpłatne porady oraz pomoc prawną udzieloną przez użytkowników forum zaznajomionych z sytuacją prawną w Polsce. Korzystając z forum musisz jednakże zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakim obarczone są te porady. Jeśli zależy Ci na jakości porady będziesz zmuszony udać się do dobrego prawnika specjalizujacego się w prawie telekomunikacyjnym i ochronie danych osobowych (np. dotyczących reklam wprowadzających w błąd). Konieczna będzie prawna ocena działań reklamowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego.

Na pewno nie jest tak, że musisz być skazany na agresywną reklamę czy też terror telefoniczny. Ustawa o ochronie danych osobowych precyzyjnie określa sytuacje, w których Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane.

Zablokuj numerarrow right
Szukanie numeru od tyłuarrow left


Przegląd stron pomocy