1. Macin zgłosił numer jako nieznany

    30-12-16 10:33

    Odpadki genetyczne z getback. Dzwonią i szukają ludzi o tym samym nazwisku.Ciekawe skąd ..uje mają dostęp do prywatnych numerów komórkowych, banda

Ten komentarz do numeru 775521905 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.