1. mmm zgłosił numer jako RMF FM

    31-05-21 14:37

    Z numeru telefonu, na który nie chcesz otrzymywać dalszych zaproszeń, wyślij darmowy SMS o treści STOP.LOTERIA pod numer 80910.

Ten komentarz do numeru 7252 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.