1. Apple zgłosił numer jako nieznany

    14-12-16 13:37

    Pani zadzwoniła i spokojnie ustaliła ze mną spłatę zaległej raty, rozmowa trwała minutę więcej nie dzwonili, bo nie było już potrzeby

Ten komentarz do numeru 717871716 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.