1. dzisiaj zgłosił numer jako nieznany

    09-09-14 11:05

    nie chcieli podać jaka firma dzwoni.
    powiedzieli, że "imie nazwisko" i że nie mogą podać z jakiej firmy dzwonią, zanim ja nie potwierdzę, że telefon ,na który oni do mnie dzwonią to telefon, tej i tej firmy. Śmieszna firma, która w ten sposób działając nic nie osiągnie.

Ten komentarz do numeru 713929802 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.