1. Andrzej zgłosił numer jako Rudy consulting

    04-10-17 15:28

    Straszne chamstwo, wyciągają dane osobowe przez telefon, nie mam żadnych zaległych płatności a wydzwaniają do mnie i żony i wymagają, żebym się przedstawił
    I podał swoje dane. Dodałem do blokowanych.

Ten komentarz do numeru 713929802 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.