1. W4Ready zgłosił numer jako UPC

    13-02-13 11:06

    Ogólnopolskie Biuro Utrzymania Klienta UPC Polska.
    Zajmują się przedłużeniami umów i rezygnacjami abonentów.

Ten komentarz do numeru 324949933 usunąć

Aby usunąć ten komentarz, proszę podać krótkie uzasadnienie i dane kontaktowe w poniższym formularzu, które ułatwią nam konsultacje w przypadku braku porozumienia.Otrzymasz e-mail, w którym należy potwierdzić usunięcie komentarza.Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wykonane, komentarz zostanie automatycznie odblokowany po jednym dniu. Przyjmuję do wiadomości Privacy Policy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dalszego dochodzenia. Żądanie jest przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przez https.